Linköping

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Tjänstgöring som röstmottagare i Linköpings kommun

Tjänstgöring som röstmottagare vid Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019

På valdagen i vallokal tjänstgör fyra till sex röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad och stresstålig, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på natten. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2019

Inför nästa planerade val till Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019 kommer vi att söka nya röstmottagare för tjänstgöring i förtidsröstningen. Tjänstgöringen innebär arbete dagtid från och med den 8 maj fram till valdagen den 26 maj. 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Linköpings kommun på valdagen eller under förtidsröstningen kan du göra en intresseanmälan för arbete här ovanför.


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Storgatan 43
581 81 Linköping
013- 20 53 00
valnamndenskansli@linkoping.se